Dom slovenských regiónov


Dom slovenských regiónov bol založený v máji 2005 ako spoločné zastúpenie ôsmich samosprávnych krajov Slovenska v Bruseli.

Iniciátorom tohto jedinečného projektu bol Košický samosprávny kraj, ktorý prevzal zodpovednosť za prípravu a koordináciu celého projektu. Na základe dohody medzi ôsmimi slovenskými regiónmi si Košický región vzal na starosť administratívne zabezpečenie kancelárií v Dome slovenských regiónov.

Spoločné regionálne zastúpenie dalo slovenským regiónom silnejšiu pozíciu v Bruseli. Vďaka Domu slovenských regiónov sú regióny schopné dosahovať lepšie a efektívnejšie výsledky.

Dom slovenských regiónov sa nachádzal na Avenue de Cortenbergh 89, neďaleko od Námestia Schuman v tesnej blízkosti Európskej Komisie, Rady a Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri EU.

K 31.12. 2010 bola činnosť Domu slovenských regiónov ukončená. V Bruseli zostali naďalej pôsobiť samostatne kancelárie bratislavského, košického, prešovského, trenčianskeho a nitrianskeho samosprávneho kraja. Aktuálne kontakty nájdete tu

 DSR