Kalendár


16.02.2009 - External costs of energy technolgies
Miesto konania: ECOSOC, Rue Belliard 99, Brusel
26.01.2009 - Pohľad európskej občianskej spoločnosti na jadrovú energetiku
Miesto konania: ECOSOC, Rue Belliard 99, Brusel
23.01.2009 - London's response to the new migration
informácie a registrácia: barka.uk@gmail.com
Miesto konania: Londýn
07.04.2008 - Globálne zmeny a trvaloudržateľný rozvoj v horských regiónoch
Miesto konania: Innsbruck, Rakúsko
26.02.2008 - Regióny pre ekonomické zmeny - výmena najlepších skúseností
Miesto konania: Brusel
25.02.2008 - Regióny pre ekonomické zmeny - výmena najlepších skúseností
Miesto konania: Brusel
22.02.2008 - Nariadenia podporujúce udržateľnosť miestnej dopravy
Miesto konania: Budapešť
14.02.2008 - Európsky sociálny model budúcnosti
Registrácia na konfernciu je otvorená do 6. februára. V prípade záujmu sa registrujte e-mailom na uvedenej adrese, kde získate aj potrobný program konferencie: jose.silvapeneda-assistant@europarl.europa.eu
Miesto konania: Brusel
07.02.2008 - Plenárne zasadnutie Výboru regiónov
Miesto konania: Brusel
06.02.2008 - Plenárne zasadnutie Výboru regiónov
Miesto konania: Brusel
01.02.2008 - Energia a klimatické zmeny: Ponuky partnerstiev a projektov
Konferncia je zameraná na tzv. "energetické" programy, najmä: Interreg IVB/C, Inteligentná energia, 7. rámcový program. Prezentované budú pozitívne aj negatívne skúsenosti pri tvorbe projektov, podporovaných z uvedených programov.
Kontakt:
Kate Hatton
Regional Energy Co-ordinator
Energy North East
Direct line: + 44 (0)191 497 8464
E-mail: Kate@northeastassembly.gov.uk
Website: www.energynortheast.net
Miesto konania: Brusel
31.01.2008 - Inteligentná energia - Európa 2008, informačný deň
Miesto konania: Brusel
31.01.2008 - 4. európske fórum eco-inovácií: Odhalenie možností globalizovaného trhu
Miesto konania: Viedeň
31.01.2008 - Abecedná rôznorodosť v Európskej únii
http://utf8.ut.funpic.de/multialphabetism%20conference%20invitation.pdf
Miesto konania: Brusel
28.01.2008 - Týžden trvalo-udržateľnej energie
Miesto konania: Brusel
28.01. - 01.02.2008
1 2 >>