Banskobystrický kraj


Erb Banska Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
Hlavné mesto: Banská Bystrica
Rozloha: 9.455 km2
Populácia: 660.110
Hustota zaľudnenia: 69,81 % na km
Foto Banska Bystrica


Banskobystrický samosprávny kraj má 13 okresov a 516 municipalít( z toho je 24 miest)

Banskobystrický samosprávny kraj
Je jedným z najväčších samosprávnych krajov na Slovensku. Je situovaný v južnej časti NUTS II. –Stredné Slovensko. Z pohľadu prírodného dedičstva patrí tento región k najdôležitejším na Slovensku a to z toho dôvodu, že má najväčšie percento chránených území na Slovensku.

Región pre turistov


Čo robiť: urbanistický a kultúrny turizmus, kúpeľníctvo, počas letnej sezóny kúpanie, cyklistika a horská turistika, v zime lyžovanie, bežkovanie a agroturistika.
Národné parky: Nízke Tatry, Slovenský raj, Muráňska planina a Malá Fatra.
Chránené prírodné oblasti: Štiavnické vrchy, Cerová vrchovina, a Poľana, ktoré sú zapísané do UNESCO ako biosférická rezervácia.
Jaskyne: Harmanecká jaskyňa s najväčším podzemným priestorom, Bystrianska jaskyňa vyznačujúca sa výskytom netopierov a Ochtínska aragonitová jaskyňa.

Priestor pre podnikanie


Infraštruktúra
Železničná doprava má dôležitý význam pre región. Hlavný železničný uzol sa nachádza vo Zvolene Hlavné vlakové cesty vedú: Bratislava-Zvolen-.Košice- Čierna nad Tisou- Ukrajina a Žilina- Zvolen- Lučenec- Maďarsko.
Letisko: Letisko Sliač – 15 KM OD Banskej Bystrice a 200 km od národného letiska v Bratislave
Cestná doprava: dĺžka cestnej infraštruktúry je 3 159 km.

Priemyselná produkcia: hutníctvo, strojársky priemysel, drevospracovateľský priemysel, chemický a farmaceutický priemysel, potravinársky priemysel, papierenský priemysel, sklársky a keramický priemysel, textilný priemysel,( Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom a Detva). Južná časť regiónu ( Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Krupina) sú orientované viac na poľnohospodársku produkciu.

Priority regiónu do ruku 2013


  • Podpora rozvoja pólov v regióne Banská Bystrica – Zvolen , Lučenec – Rimavská Sobota
  • Prepojenie regiónu na Európske komunikačné siete, zvýšenie dopravnej a informačnej schopnosti
  • Zvyšovanie súťaživosti podnikateľského prostredia v zmysle rozvoja inovácie  v regióne.
  • Komplexný udržateľný rozvoj poľnohospodárskych oblastí
  • Podpora cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
  • Podpora rozvoja ľudského kapitálu a zdravotníctva

Adresa :
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Nám. SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica

Tel: 00421 48 4325 111
Fax: 00421 48 25 515/ 509
www.vucbb.sk

Kultúrne a informačné stredisko
SNP 14, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/161 86, 415 50 85
Fax: 048/ 415 22 72
E-mail: kis@pkobb.sk
www.kisbb.sk

Mestská turistická informačná kancelária

Námestie sv. Trojice 3
969 01 Banská Štiavnica
Tel./fax: 045/ 694 96 53
e-mail: tikbs@banskastiavnica.sk
www.banskastiavnica.sk

Turisticko-informačná kancelária
Námestie M. R. Štefánika 3
977 01 Brezno
Tel./ fax: 048/ 611 42 21
e-mail: tik@brezno.sk
www.brezno.sk

Info Donovaly, s.r.o.
Nám.sv. Antona Paduánského 136
976 39 Donovaly
Tel.: 048/ 419 99 00, Fax: 048/ 419 99 09
E-mail: info@infodonovaly.sk
www.parksnow.sk/donovaly/infodonovaly

Informačné centrum mesta
Štefánikovo námestie 35/44
967 01 Kremnica
Tel.: 045/ 674 28 56, 674 43 88
Fax: 045/ 674 28 56
e-mail: infocentrum@kremnica.sk
www.kremnica.sk

Mestské informačné centrum
Masarykova 14
984 01 Lučenec
Tel./fax: 047/433 15 13
e-mail: kolimarova@lucenec.sk
www.lucenec.sk

Informačné centrum mesta

Námestie slobody 2
968 01 Nová Baňa
Tel./fax: 045/ 685 64 86
e-mail: info@novabana.sk
www.novabana.sk

Turistické informačné centrum
Hlavné námestie 2
979 01 Rimavská Sobota
Tel./fax: 047/562 36 45
e-mail: tic@rimavskasobota.sk
www.rimavskasobota.sk

Informačné centrum mesta
Trhová 4, 960 01 Zvolen
Tel./fax: 045/ 542 92 68
e-mail:infocentrum@zv.psg.sk
www.zvolen.sk

Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Slovak Tourist Board ,
e-mail: sacr@sacr.sk,
www.slovakiatourism.sk

Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu,
Tel./fax: 048/ 415 27 82