Košický kraj


 

Erb Kosice

 

    Košický kraj

  Hlavné mesto: Košice
  Rozloha: 6.753 km2 
  Počet obyvateľov: 767.685
  HDP na obyvateľa: 46,2 %
                     EU25 (2003)
 

  Zamestnanosť podľa odvetví:
  Služby: 65,93 %
  Priemysel: 30,55 %
  Poľnohospodárstvo: 3,52 %

Budova KSK 

Košický samosprávny kraj

Košický samosprávny kraj sa nachádza vo východnej časti Slovenska a takisto tvorí východnú hranicu EÚ. Krajské sídlo Košice, ktoré je druhým najväčším mestom Slovenska, tvorí modernú a multi-kulturálnu metropolu v tejto časti Európy. Košice sú charakteristické pulzujúcim životom, veľkými priemyselnými firmami, množstvom študentov a kultúrnym životom. Svetovo známy Medzinárodný Maratón mieru je najstarším v Európe a druhým najstarším vo svete.

 

Región pre podnikateľov

Sídlo Košického regiónu je druhým najvýznamnejším ekonomickým centrom v krajine.
Hlavný priemysel: strojárstvo, hutnícky, elektrotechnický, Hi-Tech priemysel, potravinársky a chemický priemysel
Výhody tejto lokality: nachádza sa na križovatke dopravných ciest medzi východom - západom a severom - juhom, spojenie pomocou širokorozchodnej trate až k Trans - Sibírskej železnici, nakladacia plošina v Čiernej nad Tisou, tranzit ropy a zemného plynu z Ruska a prírodných zdrojov (drevo a geotermálna energia). Toto územie, ktoré siaha až po najvýchodnejší okraj Schengenskej hranice, predstavuje perspektívu významného logistického centra Európy

Región pre turistov

Vzácnym skvostom je mikroregión Spiš, ako aj úchvatná príroda Slovenského raja, Spišský hrad, ktorý je najväčší v strednej Európe; Kaplnka Ducha Svätého v ranogotickom štýle s nádhernými freskami nachádzajúca sa v Žehre; alebo stredoveké sídlo cirkevných hodnostárov v Spišskej Kapitule; drevené kostoly; vulkanické jazero „Morské oko“; ručne výrobená keramika v Pozdišovciach; unikátny gejzír v Herľanoch, ktorý je aktívny v pravidelných intervaloch; kaňon v Zádielskej doline; alebo zachovaná lokalita lužných lesov pozdĺž rieky Latorica. Už niekoľko storočí je Košický kraj známy výrobou jedného z najchutnejších vín na svete. Svetovo vychýrený región Tokaj je domovom výrazne medovo zafarbeného vína.

Región v pohybe – prioritné oblasti na obdobie 2007 až 2013:

  • dokončiť dopravnú infraštruktúru,
  • zosilniť sieť strategických priemyselných parkov a vytvorenie vedeckých a technologických parkov,
  • pripraviť kvalitnú IT infraštruktúru, využiť geotermálnu energiu a zvýšiť spotrebu energie založenej na biomase,
  • podporiť malé a stredné podniky, 
  • ľudské zdroje – zlepšiť štruktúru vzdelávania, vrátane inštitúcií pre celoživotné vzdelávanie
  • bojovať proti vylúčeniu sociálne znevýhodnených skupín, integrovať okrajové skupiny ľudí

Kontakty v regióne:


Úrad Košického samosprávneho kraja


Úrad Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
Tel.: +421 55 7268 115, +421 55 7268 113
Fax: +421 55 7268 119
vuc@kosice.regionet.sk 
www.kosice.regionet.sk

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.

Strojárenská 3,
040 01 Košice
Tel. 055 7289 317-8
Fax.055 7289 316
arr@arr.sk
http://www.arr.sk

Košická regionálna komora pre obchod a priemysel

Floriánska 19
040 01 Košice
Slovenská Republika
Tel.: +421 55 727 91 60
sopkrkke@scci.sk

Centrum pre ekonomický rozvoj U.S. Steel Košice, s.r.o.

Alžbetina 21
040 01 Košice
Tel.: +421 55 670 55 55
www.usske.sk/edc

 

Informačné centrá

 

Košické turistické informačné centrum

Hlavná 59
040 01 Košice
Tel.: +421 55 625 88 88
Fax: +421 55 625 45 02
icmk@ke.sanet.sk
www.kosice.sk/icmk

Vinné, Zemplínska Šírava - Turistické informačné centrum

072 31 Vinné
Tel.: +421 56 649 21 23
Fax: +421 56 649 21 32
zemplinsirava@stonline.sk
www.sirava.sk 

Spišská Nová Ves – Turistické informačné centrum

Letná 49,
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 429 82 93
brantnercc@stonline.sk
www.slovenskyraj.sk

Rožňavské turistické informačné centrum

Námestie baníkov 32
048 01 Rožňava
Ttel.: +421 58 732 81 01
Fax: +421 58 732 48 37
tic@roznava.sk
www.roznava.sk
www.ticrv.sk