Nitriansky kraj


Logo Nitra Základné údaje :
Rozloha : 6343 km²
Počet obyvateľov : 716 560
Hustota zaľudnenia : 112,9 obyvateľov/km²
V Nitrianskom kraji  sa nachádza 350 obcí, z ktorých 15 má štatút mesta.
Krajské sídlo: Nitra
Foto Nitra

Adresa: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, Tel.: 00421 37 653 43 44, Fax: 00421 37 656 65 36, www.unsk.sk

Nitriansky kraj zaberá juhozápadné Slovensko. Hraničí s troma krajmi, s Trnavským na západe, s Trenčianskym na severe, s Banskobystrickym na východe a s Maďarskom na juhu.
Starobylá NITRA, ktorá zažila mocné kniežatá i kráľov, je v súčasnosti moderným hospodárskym aj kultúrnym centrom západného Slovenska.

Nitriansky kraj je bohatý svojim kultúrnym dedičstvom.
V kraji je 5 regionálnych stredísk - v mestách Nitra, Komárno, Nové Zámky, Topoľčany a Levice. Kultúrnym centrom kraja je krajské mesto Nitra. Nachádzajú sa tu dve divadlá - Divadlo Andreja Bagara a Bábkové divadlo. V ďalších mestách sú ďalšie menšie kultúrne strediská. V Komárne to je Jójkaiho divadlo.

Múzeá:

 

Galérie:

Nitrianska galéria, Nitra, www.nitrianskagaleria.sk
Galéria umenia, Nové Zámky, www.galerianz.sk

Hvezdárne :

Hrady, zámky:

Príroda a iné atrakcie:

Skalné obydlia Brhlovce, www.muzeumlevice.sk
Vodný mlyn, Kolárovo, http://web.stonline.sk/vodnymlyn/
Arborétum Mlyňany – Vieska nad Žitavou, www.arboretum.sav.sk/
Zvernica - účelový poľovnícky revír na sever od obcí Zlatno, Lovce, Žikava a Topolčianky
Prírodná rezervácia Lupka
Európske námestie, Komárno

Geotermálne pramene a termálne kúpaliská:

Termálne kúpalisko Poľný Kesov, www.penzionemilia.sk/kupalisko.htm
Rekreačné zariadenie Margita – Ilona, www.margita-ilona.sk/
Termálne kúpalisko Štrand Emila Tatárika, Nové Zámky, www.kupaliskonz.sk/sk/strand/info
Termálne kúpalisko Podhájska, www.obecpodhajska.sk
Relaxačno-termálne kúpalisko Santovka, www.santovkawellness.sk
Rekreačný komplex Vadaš – Štúrovo, www.vadas.sk
Rekreačné zariadenie Patince, www.patince.sk
Termálne kúpalisko Diakovce, www.kupaliskodiakovce.sk
Termálne kúpalisko Komárno, www.komarno.sk

Priemysel

Nitriansky kraj patrí k najteplejším oblastiam a najproduktívnejším poľnohospodárskym centrám Slovenskej republiky. Okrem potravinárského odvetvia má významnú rolu aj priemysel strojárstva a chemický priemysel, ktoré sa sústreďujú do rôznych centier:
• Mesto Šaľa – centrum chemického priemyslu, www.duslo.sk
• Mesto Komárno - Slovenské Lodenice a.s. Komárno,  www.slkb.sk
• MestoTlmače – strojárenský priemysel, Slovenské energetické strojárne a.s, www.ses.sk
• Mesto Štúrovo – centrum papierenského  priemyslu,  www.smurfitkappa-obalysturovo.com
• Mesto Mochovce – atómová elektráreň Mochovce, www.seas.sk
• Mesto Vráble – 1. priemyselný park na Slovensku, www.business-park-vrable.com
• Mesto Nitra - priemyselný park Nitra-Sever, www.msunitra.sk