Trenčiansky kraj


Erb Trencin Trenčiansky samosprávny kraj
Hlavné mesto: Trenčín
Rozloha: 4 501 km²
Počet obyvateľov: 599 900
Počet miest: 18
Počet obcí: 276
Počet okresov: 9
HDP na obyvateľa: 43% EÚ 25
Zamestnanosť podľa odvetví:
 • Služby: 48,8 %
 • Priemysel: 47,2 %
 • Poľnohospodárstvo: 4,0 %
Foto TrencinVýhodná poloha Trenčianskeho kraja, dôležité cestné a železničné trasy vedúce krajom podporujú rozvoj priemyslu a poľnohospodárstva.

Cestovný ruch:


Sieť hradov a zámkov vybudovaných na ochranu západných hraníc Rakúsko-Uhorska: Tematín, Čachtice, Beckov, Sivý Kameň, Považský hrad, Vršatec. Dominantnou historickou pamiatkou celej oblasti Považia je Trenčiansky hrad (11. storočie). Bojnický zámok (12. storočie), jeden z najnavštevovanejších zámkov na Slovensku, bol rekonštruovaný na začiatku 20. storočia podľa vzoru francúzskeho zámku Pierrefont.
Regionálne kúpele: Trenčianske Teplice, Bojnice a Nimnica
Šport: V letnom období sú veľmi obľúbené kúpaliská a vodné nádrže (Dubník, Nitrianske Rudno, Zelená voda) rovnako ako aj termálne kúpaliská v Chalmovej a v Bánovciach nad Bebravou. Považská cyklomagistrála je prepojená s Medzinárodnou podunajskou cykloturistickou trasou. Medzi miestne zimné lyžiarske strediská patria: Kálnica, Remata, Lysá pod Makytou, Homôlka, Čertov, Javorník, Ráztoka a Kľak.
Priemyslené a podnikateľské príležitosti: Trenčiansky kraj patrí k ekonomicky najsilnejším krajom Slovenska a má priemyselno-poľnohospodársky charakter.

Výhody kraja:

 • výhodná geografická poloha, hranica s Českou republikou, blízkosť EÚ rovnako ako aj východných trhov
 • diverzifikovaná priemyselná produkcia (strojárenský, gumárenský, elektrotechnický, sklársky priemysel, drevospracujúci, stavebný, textilný, potravinársky priemysel)
 • vysoký podiel produktov s vyššou pridanou hodnotou,
 • úspešný prechod na trhovo orientovanú výrobu
 • potenciál v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
 • dostupnosť ekonomicky aktívneho obyvateľstva
 • vysoká úroveň vzdelanosti a technickej spôsobilosti pracovnej sily
 • dostatočná kapacita energetických zdrojov
 • dostatočne zavedené služby: bankové, poisťovacie, leasingové, právne, projekčné inžinierske, reklamné, audítorské, výstavy a veľtrhy, poradenské služby obchodnej a priemyselnej komory
 • rozvinutá výroba stavebných materiálov vrátane surovín

Priority Trenčianskeho kraja na nasledujúce programovacie obdobie 2007-2013:


Podpora podnikateľskej sféry s ohľadom na podporu inovácií, výskumu a vývoja
Ochrana životného prostredia, dobudovanie enviromentálnej infraštruktúry, podpora obnoviteľných a ekologických zdrojov energie
Obnova dopravnej infraštruktúry, infraštruktúry informačných technológií a miestnej infraštruktúry (vzdelávanie, sociálne služby, zdravotníctvo)
Rozvoj ľudských zdrojov, vzdelávanie a školenie zamestnancov ako aj manažment a školenie nezamestnaných a komplexné služby spojené s ich pracovným vzdelávaním

Informačné centrá v Trenčianskom kraji:

BOJNICE
Informačné centrum Bojnice
Hurbanovo námestie 19/41
972 01 Bojnice
Tel.: 046/543 03 03, 0915/877 359
e-mail: tik.bojnice@stonline.sk , www.bojnice.sk


POVAŽSKÁ BYSTRICA
PX CENTRUM Turisticko- informačná kancelária
Centrum 16/21
017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042/16 186, 432 65 45
e-mail: tikpb@stonline.sk , www.tikpb.sk


PRIEVIDZA
Turisticko- informačná kancelária Horná Nitra
Námestie slobody 4
971 01 Prievidza
Tel.: 046/16 186
e-mail: tik@prievidza.sk , www.prievidza.sk  STARÁ TURÁ
Infotur- Informačná kancelária mesta
SNP 254/49
916 01 Stará Turá
Tel.: 032/776 38 93, Fax: 032/776 38 93
e-mail: infotur@stonline.sk , www.staratura.sk  
TRENČÍN
Kultúrno- informačné centrum
Sládkovičova 1
911 01 Trenčín
Tel.: 032/16 186, 743 35 05, 650 42 94, Fax: 032/743 35 05
e-mail: kic@trencin.sk , www.trencin.sk  


NEMŠOVÁ
Mestské informačné centrum
SNP 1
914 41 Nemšová
Tel.: 032/659 83 86
e-mail: kniznica.nemsova@centrum.sk  


DOHŇANY
Česko-slovenské regionálne informačné a spoločenské centrum Púchovskej doliny
Dohňany 74
020 51 Dohňany
Tel.: 042/ 471 03 02, 445 09 18
e-mail: info@dohnany.sk , www.puchovskadolina.sk , www.dohnany.sk  


HANDLOVÁ
Turisticko informačná kancelária ZOHD
Námestie baníkov 5
972 51 Handlová
Tel.. 046/518 61 02, Fax: 046/518 61 02
e-mail: tik@handlova.info , www.handlova.info  PÚCHOV
Púchovské informačné centrum
Námestie Slobody 1401, 020 01 Púchov
Tel.. 042/463 42 93
e-mail: www.puchov.sk  PRUSKÉ
Turisticko – informačné centrum
Obecný úrad Pruské
Pod kostolom 1
018 52 Pruské
Tel.: 042/449 27 53, Fax: 042/449 27 30NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Turisticko-informačná kancelária
Námestie slobody 25/2470
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 0692 066 779
tel/fax: 0692 062 231
e- mail: tiknovemesto@katkatours.sk
namestie@katkatours.sk
web: www.tiknovemesto.sk  Adresa:
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín , tel. 032 65 55 911, fax 032 65 55 909, e-mail: predseda@tsk.sk ; www.tsk.sk